Een dag op de lagere school


Een schooldag start stipt elke voormiddag om 8.35 u.
De kinderen zorgen dat ze tijdig op de speelplaats aanwezig zijn. Laatkomers storen immers het sfeervolle, catechetisch openingsmoment.
Wie 's middags niet in de school blijft eten, is ten laatste terug om 13.15 u. Ouders die hun kinderen naar school brengen of afhalen, wachten aan de schoolpoorten. Zo bemoeilijken ze het toezicht van de leerkrachten op de aanwezige kinderen niet.
Ook 's avonds wachten de ouders aan de schoolpoorten.

Lestijden:
Voormiddag: 08.35 u - 12.10 u
Namiddag: 13.30 u - 15.25 u

De toegang aan de Nieuwdreef gaat weer beperkt open in januari:
Ochtend: 8.00 u - 8.45 u
Namiddag: 15.15 u - 15.45 u