Geschiedenis van het Virgo Maria-instituut

De basis van het Virgo Maria-instituut werd in 1886 gelegd door de Congregatie van de Zusters Annuntiaten. Na de Tweede Wereldoorlog namen de Zusters der Christelijke Scholen uit Vorselaar het beheer van de school in handen en bouwden de school uit tot een volwaardige basisschool met kleuter- en lagere afdeling.

Sinds 1995 maakt het Virgo Maria-instituut deel uit van de vzw Katholiek Onderwijs Regio Merksem. In de beheerraad van deze vzw zetelen afgevaardigden van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar, samen met vertegenwoordigers van de onderwijsdiensten van het Bisdom Antwerpen. Zij bepalen de krachtlijnen die in de school worden uitgezet.

Samen met allen die betrokken zijn bij het schoolleven - zowel leerkrachten als administratief- en onderhoudspersoneel, vrijwillige medewerkers, vertegenwoordigers van de oudervereniging, de leden van de schoolraad, ... - hopen we dat de kinderen in onze school een leerrijke periode kunnen doorbrengen.

Het Virgo Maria-instituut is gelegen in het centrum van Merksem. Op een terrein van 2 ha groenzone - naast het Stedelijk Sportcentrum De Rode Loop, de Stedelijke Academie voor woord, muziek en dans en het Merksemse Stadspoppentheater - vind je de kleuter- en lagere school van het Virgo Maria-instituut. Daarom wordt onze school niet voor niets "De Groene School in het hart van Merksem" genoemd.

Je bent altijd welkom voor een bezoekje!