De kleuterschool

Een dag op de kleuterschool

Uurregeling op de school.
Voormiddag van 8u30 tot 12u05
Namiddag van 13u25 tot 15u20
Opgelet: WOENSDAG van 8u30 tot 12u05

De schooldag start om 8.30u en om 13.15u.
De ouders zorgen ervoor dat de kleuters tijdig aanwezig zijn, zodat ze met de juf naar de klas kunnen gaan. Laatkomers storen de activiteiten. Ouders komen niet in de gang. Komen ze toch te laat dan nemen de ouders afscheid aan de buitendeur.De juffen kunnen niet gestoord worden als ze reeds met het ochtendritueel gestart zijn.

De school verlaten


Kleuters verlaten nooit alleen de school. Wie mee naar huis mag gaan met een oudere broer of zus, meldt dit schriftelijk aan de directie.
Kleuters die niet tijdig worden afgehaald, gaan naar de betalende nabewaking. Ouders verwittigen vooraf wanneer hun kleuter door iemand anders wordt afgehaald.

Voor- en naschoolse opvang


De voorbewaking start om 7.30u.De kleuters worden dan tot in de klas van de voorbewaking gebracht. De nabewaking eindigt om 17.45u Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.
Op woensdagmiddag wordt uw kleuter opgevangen tot 13.10u.

Klik hier voor het infoboekje