Een woordje uitleg over de oudervereniging


De inzet van de ouders binnen de oudervereniging draagt bij tot de verrijking en algemene ontwikkeling van onze kinderen op elk vlak.

De vereniging, die erkend is door de overkoepelende organisatie VCOV, is vertegenwoordigd in het schoolleven via een dynamische inbreng in de participatieraad.
De dagelijkse leiding van de oudervereniging wordt waargenomen door de ouderraad. Dit dagelijkse bestuur voert de activiteiten uit volgens de planning die wordt besproken op de jaarlijkse algemene vergadering.
Als lid van de oudervereniging krijg je meer voeling met de school en de leefwereld van de kinderen binnen de schoolgemeenschap, waarbij je actief betrokken bent. De samenwerking binnen de oudervereniging en met de school helpt je als ouders ook in de moeilijke taak die opvoeden eigenlijk is. De contacten met andere ouders binnen de oudervereniging zijn op dat vlak zeer verrijkend en van onschatbare waarde.
De waardering voor je inzet en interesse werkt zeker stimulerend.
Maar de oudervereniging is ook op andere vlakken actief. Zo ondersteunt de oudervereniging bepaalde schoolse activiteiten en projecten zowel op financieel, logistiek als organisatorisch vlak.

Een vraag voor de ouderraad? Contacteer ons!