De structuur van het Virgo Maria-instituut

GVKS (kleuterschool) en de GVLS ( lagere school) vormen samen één basisschool die onder de noemer Virgo Maria-instituut naar buiten treedt.

Beide directies vormen samen één team dat het beleid zal bepalen en werken samen aan de realisatie van een eigen opvoedingsproject.

Op die manier blijven wij een eigentijdse volwaardige basisschool waar meisjes en jongens van 2,5 jaar tot 12 jaar school kunnen lopen.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop in onze school.