Scholen

Leerlingen

Leerkrachten

Klassen

Enkele krachtlijnen van onze school


Onze leerlingen in actie

Onze leerlingen in actie

De school is een kleine leefgemeenschap, met verschillende groepen. Samenwerken in gemeenschap met elkaar is voor ons een prioriteit.

Elk kind heeft zijn eigen talenten, die we volledig willen helpen ontplooien. Binnen onze school hebben we een bijzondere aandacht voor culturele en creatieve ontwikkeling.

Ons opvoedingsproject zal slagen door ons onderling samenwerken en vertrouwen in elkaar, in een sfeer van christelijke samenhorigheid.

Onze school wordt zo een milieu waar directie, leerkrachten, opvoedend hulp- en administratief personeel met elkaar omgaan in de geest van Jezus Christus en dit in nauwe samenwerking met de ouders.

Als schoolgemeenschap willen we de kinderen een luisterend oor aanbieden; willen we hen helpen zich weerbaar op te stellen en willen we hun vragen onbevangen beantwoorden. Het pad naar de volwassenheid willen we graag samen bewandelen. Toch blijft de schoolgemeenschap rekenen op blijvende steun van het gezin, waarin het kind leeft.

OOK ZO'N ZIN GEKREGEN IN ONZE SCHOOL? CONTACTEER ONS!